FUNDACJĘ SENSORIA

KRS 0000564708 wpisując tylko liczbę 000126

Proszę nie podawać nazwy placówki

 

INNE DAROWIZNY MOŻNA PRZEKAZAĆ BEZPOŚREDNIO NA KONTO OGNISKA

36 1050 1416 1000 0024 2365 7648

ING BANK ŚLĄSKI

DZIĘKUJEMY!